Historie

historie1Frieserhesten har sin opprinnelse langt tilbake i tid, og er sagt å være direkte nedstammet fra den urgamle hesten, Equus Robustus. De første Frieserhestene er antatt å ha sin opprinnelse fra slutten på 1400 tallet, og stammer fra den lille provinsen Friesland i Holland.

Frieseren har vært brukt som krigshest, og det var en tung rase. Andalusiske hester ble brukt til å foredle rasen, og resultatet av foredlingen er den varmblods Frieseren vi har i dag.

Fra å være krigshest, ble Frieseren en viktig del av jordbruket, og dette var nok kanskje introduksjonen for Frieseren som kjørehest. Men med modernisering av landbruket, forandret Frieserens sin rolle igjen. Allerede en hest elsket av sine familier, ble nå brukt til å frakte sin familie til markedene, eller til kirken på søndager. Frieserhesten ble satt pris på, for sin skjønnhet og sin hengivenhet ovenfor sine mennesker, og ble beholdt selv om landbruket ble modernisert.
historie2Tidlig på 1900 tallet ble Freiseren introdusert som sportshest, og ble en veldig populær hest for sin trav over korte distanser. Disse travløpene ble arrangert både med rytter, og med den velkjente frisiske vognen ”sjees”. Disse løpene ble veldig populære på den tiden, og medaljen for å vinne var ofte en sølv- eller gull pisk. Disse piskene er det en samling av utstilt på det ” Friesian Museum” i Leeuwarden.
I nyere tid har Frieseren blitt en ettertraktet ridehest, og rasen opplever enorm suksess som dressurhest. Dens popularitet har vokst enormt de to siste tiår, og rasen er ennå i sterk vekst.
Det har ofte vært strid og diskusjoner om registrering av Frieserhesten, og på grunn av så mange kryssningsraser med Frieser, ble det I 1879 delt opp I to registreringsbøker – en A bok for Friesere, og en B bok for kryssningsraser. Men kryssningsraser ble så vanlig, at det i 1907 ble bestemt at alle hester med Frieser-blod, skulle registreres i samme bok. Dette kunne blitt en katastrofe for rasen, og den hadde antageligvis ikke eksistert slik den er i dag, hadde det ikke vært for en liten gruppe som trodde på kvalitetene til den originale Frieseren, og at de måtte bli tatt vare på. Disse menneskene startet i 1913 ” Het Friesche Paard” (Den Frisiske Hest), og I 1915 ble det igjen delt opp I 2 registreringsbøker for Frieseren. Målet nå var å avle kvalitetshester, men papirer som hadde ”rene” Frieserhester på stamtavlen.
I dag, har the Friese Paarden Stamboek (KFPS) en av de strengeste regler for avl i verden, og Friserhesten er med dette sikret i fremtiden, da det er et enormt arbeid som er lagt ned. Derfor anser seriøse Frieseroppdrettere det som enormt viktig og kun å benytte hester i avl som er godkjente med gode papirer.